Oplys altid:Navn | Telfon nr. | Dato og tidspunkt | Antal deltager | Evt. andet